• CELF
 • DTU Link
 • Vækst Jammerbugt
 • Fonden for Entreprenørskab
 • Læsø Turist- og Erhvervsforening
 • Kold College
 • IværksætterDanmark
 • Sorø Erhverv
 • Danske Fysioterapeuter
 • IBA Erhvervsakademi Kolding
 • Coastline CoLab, Vancouver, CA
 • UC San Diego Extension, US
 • Niels Brock California International Business College, US
 • Vid Gymnasier
 • Campus Bornholm
 • Handelsskolen Viborg
 • Randers HF & VUC Uddannelsescentret
 • Sydbornholms Privatskole
 • Djøf Karriere- og Kompetencecenter
 • Aalborg Erhvervsservice
 • Odsherred Efterskole
 • Kalundborg Erhvervsservice
 • Teknisk Skole Silkeborg
 • IBC Kolding
 • Skorpeskolen
 • Zealand – Sjællands Erhvervsakademi
 • Produktudvikler-netværket Svebølle
 • Roskilde Handelsskole
 • Niels Brock Business College
 • Aalborg Universitet (AUC)
 • RUC
 • Københavns Tekniske Skole
 • Holbæk Erhvervsforum
 • Erhvervs-og Videncenter Vestsjælland
 • Væksthus Hovedstadsregionen

Kunder til konsulentydelser, netværk og foredrag

 • Te & Kaffe Salonen
 • Stammershalle Badehotel
 • Feriehusejernes Brancheforening
 • Dansk Kyst- og Naturturisme
 • Vintre Møller Destillery
 • HK
 • Partnerskabsnetværket
 • Danske Bank
 • Lev Landsforeningen
 • Ledernes Hovedorganisation
 • Netværksakademiet
 • Jammerbugt Kommune
 • LEGO Womens Network
 • Arkitekturforeningen
 • EK Aalborg
 • AP Møller
 • Ernest & Young Summer Academy
 • Finansforbundet
 • IDA
 • Groupcare
 • KIVIN
 • Landliv Turisme Network
 • Aalborg Erhvervsråd
 • Nykredit
 • Post Danmark
 • SKAT
 • Fagligt Selskab for Udviklingssygeplejersker
 • Vejdirektoratet
 • SF
 • Symbion Sciencepark (incubator)
 • Udviklingspark Nord (incubator)
 • Dreamhouse (incubator)
 • Startguiden
 • Ildsjæle