-nu kan du få dem betalt under Business Boost programmet!

Se mere om de to pakker her:

Pakke 1 – Udviklingsstrategi-forløb for turismevirksomheder, behandlere og kreative erhverv

Som iværksætter er du ofte meget specialiseret på dit produkt/ydelse, men mangler måske støtte omkring forretningsforståelse og overblik til at kunne tænke mere strategisk. Derudover kan den daglige drift ofte kræve al for meget af din tid og du får derfor ikke løbende med forretningsudvikling og justering af markedsføring. Dette forløb vil på en overskuelig måde løfte dig op i helikopteren pga. 1-1 sparring undervejs, så du lettere kan skabe sig en sund udviklingsstrategi, som du kan navigere ud fra.

Indhold
Skræddersyet 1-1 sparrings- og rådgivningsforløb, hvor der arbejdes med at skabe en udviklingsstrategi for iværksættervirksomheden. Det kunne fx være: forretningsudvikling af virksomhedens kerneprodukter, at finde det rette markedsføringsmix til virksomheden, prissætning, tilskuds- og fonds-ansøgninger til større tiltag, optimere kunderejsen, bæredygtige tiltag, branding, tilbudspakker o.m.a.

Form
Forløbet bliver individuelt designet til dit behov og vil veksle mellem 1-1 sparring/rådgivning, hjemmearbejde, sidemandsoplæring. Forløbet vil indeholde i alt 7 timers 1-1 sparring og derudover hjemmearbejde som defineres individuelt alt efter iværksætterens kapacitet (min. 6-8 timer). På første møde analyserer og kortlægger vi behov og jeg designer det rette forløb ud fra dette.
Som udgangspunkt er 1-1 sparring online på Zoom, men enkelte gange kan være fysisk alt efter hvor man befinder sig geografisk. Dette aftales individuelt. Forløbets timeforbrug og mødefrekvens aftales også individuelt. Vi finder ud af det som passer dig bedst.

Ved afslutning af forløbet vil du være i gang med at udføre de første trin i din nye udviklingsstrategi.
Desuden får du adgang til en større inspirationsopsamling af links, værktøjer, artikler, cases, guider og lister og adgang til netværk og videndeling i min lukkede iværksættergruppe på Facebook.

“The Visual Business plan” is the single most engaging and impactful learning tool that I have used in teaching and mentoring start-up entrepreneurs. I am so happy that it’s now available in English on Amazon!” – Professor Brian Hawkins, UC San Diego

Pakke 2 – Skab en forretningsmodel der er skræddersyet til din personlighed!

At starte sin egen virksomhed er ikke kun en masse praktiske overvejelser, det er også en personlig udviklingsrejse! Der findes ingen standard skabelon til at skabe en succesfuld virksomhed, for den skal passe til personen. Dette er et forløb som giver iværksætteren mulighed for skabe lige præcis den drømmevirksomhed, der passer perfekt til dennes særlige præferencer.

Indhold
I første del af forløbet afholdes et online workshopforløb, hvor du tages på en refleksions- og kortlægningsproces omkring dig selv i forhold til din virksomhed. Her kortlægges den personlige iværksætter DNA igennem 4 små opgavehæfter med tilhørende instruktionsvideoer og 1-1 sparring af ca. 2-3 timer undervejs.

Anden del af forløbet er et sparringsforløb, hvor vi ser på hvordan virksomhedens skal tilpasses til at understøtte iværksætteren bedst muligt og derfra designes en forretningsmodel og der justeres forretningsplan og strategi ud fra dette.
Ved afslutning af forløbet vil iværksætteren have en personlig plan for sin nye udviklingsstrategi.

Desuden får du adgang til en større samling af links, værktøjer, artikler, cases, guider og lister i min lukkede iværksættergruppe på Facebook. I denne gruppe vil iværksætterne også få adgang til netværk og videndeling.

Metoder og værktøjer, der tages i brug i opgaveløsningen
Ud over workshop-materialet Find dit iværksætter DNA” med arbejdshæfter og videoer ” benytter jeg ”step by step” proces-arbejdsark fra min bog fra Visuel Forretningsplan”. Bogen og anbefalinger kan ses på: https://thevisualbusinessplan.com/ Derudover skaber jeg et personligt mix af div. proces og analyse-værktøjer alt efter iværksætterens behov. Værktøjerne kunne fx være: ”Kunderejsen”, ”Design thinking”, ”Out of the box Innovation”, ”Sustainable Business Model Canvas”, ”Visionskompas”, o.m.a.

Form – workshop og 1-1 sparring og rådgivning. Forløbet vil indeholde i alt 7 timers 1-1 sparring og derudover hjemmearbejde med opgavehæfter og arbejdsark (min. 8-10 timer). Som udgangspunkt er 1-1 sparring online, men enkelte gange kan være fysisk alt efter hvor man befinder sig geografisk. Dette aftales individuelt.

Gratis udviklingsforløb for din iværksættervirksomhed?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *