Visuel Forretningsplan er ikke kun en bog, men et interaktivt procesværktøj, som sender eleven igennem en refleksiv erkendelsesproces, omkring at skabe en virksomhed. Processen giver overblik og giver en grundlæggende forretningsforståelse på en intuitiv og legende måde. Bogen viser eleven alle de aspekter en iværksætter er nødt til at tage aktivt stilling til, for at skabe et stærkt fundament for en sund virksomhed.

Didaktiske overvejelser

Iværksætteri er en handlingsorienteret disciplin. Bogen er derfor opbygget i en visuel og tekstmæssig form ud fra pædagogiske overvejelser, om at gøre det til en sjov, handlingsorienteret og indsigtsfuld rejse at skabe forretningsplanen. Det visuelle format er udformet på en måde, som trin for trin giver eleven mulighed for aktivt at tænke i forretning 360 grader rundt omkring forretningsideen. Der arbejdes derfor med brainstorms, skabeloner, collager og vision boards, frem for at skrive en akademisk rapport. Kræfterne bliver brugt på at udvikle ideen, indhente den nødvendige viden og finde den bedste forretningsmodel, Samtidig sigtes der mod, at arbejdet med bogen styrker elevens iværksætter-kompetencer som fx kreativ problemløsning, vedholdenhed, samskabelse, og visionær tænkning.

Bogens udformning

Teksten er udformet ud fra den tanke, at eleven er nødt til at få en grundlæggende forretningsforståelse og kende div. forretningsbegreber som de vil støde på hos banken, investorer, samarbejdspartnere etc. Derfor er tekstsidernes overskrifter forsynet med et klassisk forretningsbegreb, mens den tilhørende skabelonside beskriver hvad udtrykket dækker over som fx: 2. Målgruppeanalyse – 2. Min kunde – hvem er det. Fagudtryk forklares også i faktabokse, mens der i resten af teksten er stræbt efter at forklare processen i letforståeligt sprog.

Adgang til den intuitive kraft

Traditionelt set bruger vi i uddannelsessammenhænge mest venstre hjernehalvdel, fx når vi researcher, gennemtænker vores forretningsidé og analyserer gennem ord og tal. Men iværksætteri kræver også kreative og intuitive kompetencer! Prof. Jean Piaget har påvist, er der vigtig helhedsorienteret viden og stor intuitiv og innovativ kraft at hente i vores højre hjernehalvdel. Desværre er vi ikke kulturelt trænede til at få adgang til denne side. Vi kan få adgang til vores kreative, intuitive side ved at arbejde med billeder, farver, lyd, metaforer og ved at bruge vores hænder til at beskrive vores virksomhed med.
I Visuel Forretningsplan giver de visuelle værktøjer et større overblik som fordrer helhedstænkning. Samtidig vil det kreative arbejde, hvor man går på fotosafari, hænderne bruges til at skabe collager, tegne og facilitering af legende brainstorm processer aktivere højre hjernehalvdel, der giver adgang til de kreative og intuitive ressourcer.

Vil du undervise i Visuel Forretningsplan, så se mere her for køb af Klassesæt, Undervisermanual og 1-1 sparring til underviser hos forfatteren.